Sangat Birthdays

December Birthday's
5th Sat Want Singh
6th Satya  Singh
Jagat Singh
Dharma Kaur (Meher Singh)
7th Krishan Shiva Singh
8th Dharma Singh
Guru Nam Kaur (CO)
10th Melany Rodriguez (mother of Anantpreet Kaur)
11th Nirbhe Kaur
Gurunam Kaur (Pennsylvania)
13th Ravi Krishan Kaur (daughter of Ram Krishan Kaur and Singh)
Sat Bir Singh (Santa Fe)
Nirinjan Kaur (Santa Fe)
15th Dr. Sat Kirpal Kaur
Ragu Bir Singh
Ruby Kaur
Sat Shabad Kaur
16th Guru Tera Kaur
18th Dr. Sat Siri Kaur
19th Dharam Singh (Dharam K.)
Dharma Kaur (daughter of Parmatma S. & Guru Daya K)
20th Siri Nirongkar Singh
Paramnam Singh (Adi Shakti Kaur)
22nd Daya Singh
Sat Sangeet Kaur
27th Siri Amrita Kaur (daughter of Sada Anand Singh)
28th

Adi Sangeet Kaur (daughter of Siri Chand K. & Siri Vias S.)
Hari Rai Kaur (daughter of Dharm S & Guru Kirn K)
Himmat Singh (Guru Fateh Kaur's son)

31st Guruka Singh